Saaremaa Ettevõtlusakadeemia ja Organic Estonia kutsuvad 6. novembril mahemajanduse seminarile.

Osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud. Vajalik on eelregistreerimine (vt info allpool).

MTÜ Organic Estonia on 2015. aastal loodud mahekultuuri edendavate mõtlejate platvorm ning alates 2017. aastast mahe-ettevõtteid ühendav katuseorganisatsioon, kellel on hetkeseisuga 41 liiget. Organic Estonia mõttekoja tulemusena 2015-2017 sündis mahemajanduse tervikprogramm, mille eesmärke tunnustas nii eelmine kui praegune valitsus koalitsioonilepingusse lisamisega. Valitsus kinnitas mahemajanduse tervikprogrammi juba 9. veebruaril 2017 ja seda juhib Maaeluministeerium koostöös Keskkonnaministeeriumi ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Hetkel on valitsuse tasandil kinnitatud kaks riiklikku eesmärki aastaks 2021: saavutada 51% Eesti pindalale potentsiaalse maheala tunnustus ning tõsta maheeksport 50 miljoni euroni. MTÜ Organic Estonia liikmed ning meeskond tegelevad mõlema mahemajanduse tervikprogrammi eesmärgile eelduste loomisega nii kommunikatsiooni kui ühisturunduse valdkonnas.

Seminari eesmärk on tutvustada mahemajanduse tänast nägu maailmas ja erinevate majandussektorite võimalusi Eestis, vastates järgmistele küsimustele: Miks mahemajanduse sektorid maailmas jõudsalt kasvavad ja miks see Eestis veel nii ei ole? Kui palju läks aega Taanil ja Rootsil, et saavutada tõsine “hüpe” mahemajanduses ja mis oli selle eelduseks? Miks võiks Mahe-Eesti ehk Organic Estonia olla Eesti juhtiv arenguidee? Kas Organic Estonia ekspordiplatvormist on asja?

Tutvustades mahealade kaardirakendust, saab ülevaate ka Saaremaa bioressursside paiknemisest teise nurga alt, mille põhjal arutelda, millistel tingimustel saaks osa bioressursist juba täna suuremalt kasutusele võtta.

Lisainfo ja registreerimine:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNu7Hc0pOtfYL3ht79SEQ0NmQK8_Qi4tQjqXHK2PcT3iB2FQ/viewform