Karoli Hindriks

Karoli Hindriks
ettevõtja ja leiutaja