Karoli Hindriks

Karoli Hindriks ettevõtja ja leiutaja