Eesti maheala statistika

Eesti-maheala-kaart-avapilt-organic-estonia

Mahepindala ehk maheala koosneb mahepõllumaast ja mahekorjealast (i.k wild collection area)

Mahekaardi Korduma Kippuvad Küsimused leiad SIIT

 

Eesti maheala ja mahemesilad

Eesti maheala jaguneb:

 • mahepõllumajandusmaaks, sh poollooduslike koosluste alaks;
 • mahesaaduste korjealaks, sh metsaks ning muud mitteharitavad alad.

Eesti  maheala (2017) kokku 460 609 ha:

 • Tunnustatud mahepõllumajanduslik maa – 199 947 ha (sh 36 349 ha ülemineku maad)
 • Tegelik korjealad – 260 662 ha

RMK potentsiaalne mahekorjeala ( 2017):

 • RMK metsaala  – 1 421 800 ha

Mahemesilad(2017):

 • Mahemesilasperede arv: 2775 peret

Potentsiaalne maheala kokku ( 2017):1 624 747 ha ehk ……. %

 

Eesti statistika 2017

 • Eesti pindala 45 339 km² ehk 4,533 miljonit hektarit.
 • Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit ha
 • Põllumaa pindala ca 1 mil ha, millest ca 20% on mahepõllumaa
 • Potentsiaalne “mahemets” – Eestis on 2,2 miljonit hektarit metsamaad, mis on rohkem kui pool riigi pindalast. Eesti metsades ei kasutata mineraalväetisi ning metsauuendamiseks GMOd.
 • Eesti pindalast on 53% potentsiaalselt mahe!
 • Lisaks metsa puhtusele on tähtsal kohal mahealal jätkusuutlik majandamine, mis tagab liigirikkuse ning loodusliku mitmekesisuse
 • Jätkusuutliku ehk säästliku metsamajanduse aluseks on Pan-Euroopa kriteeriumid.
 • Loodushoidlike majandamismeetmete süvendatud rakendumisel, mis tagavad metsakoosluste jätkusuutliku tasakaalustatud talitluse, saab võimalikuks, et enam kui pool Eesti pindalast on mahedalt, loodust väärtustavalt majandatud.
 • Kaardirakendus on valminud Organic Estonia MTÜ eestvedamisel ning Maa-ameti, Põllumajandusameti, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi meeskonna koostöös.

Comments

comments

You may also like...