Eesti maheala statistika

Eesti-maheala-kaart-avapilt-organic-estonia

Mahepindala ehk maheala koosneb mahepõllumaast ja mahekorjealast (i.k wild collection area)

Mahekaardi Korduma Kippuvad Küsimused leiad SIIT

 

Eesti maheala jaguneb:

 1. mahepõllumajandusmaaks, sh poollooduslike koosluste alaks;
 2. mahesaaduste korjealaks, sh metsaks ning muud mitteharitavad alad.

Eesti maheala (2016) on 1 334 3000 ha ehk ca 30% riigi pindalast

 • Tunnustatud mahepõllumajandusmaa – 183 700 ha (sh 31 000 ha üleminekul)
 • Taotletud korjealad (omaniku kinnitusega) – 1 150 576 ha (millest 613 138 ha Põllumajandusameti kontrollitud mahepõllumajanduslikke korjeala saadusi)

Eesti statistika 2016

 • Eesti pindala 45 339 km² ehk 4,533 miljonit hektarit.
 • Eesti metsamaa pindala 2,2 miljonit ha
 • Põllumaa pindala ca 1 mil ha, millest ca 18% on mahepõllumaa
 • Potentsiaalne “mahemets” – Eestis on 2,2 miljonit hektarit metsamaad, mis on rohkem kui pool riigi pindalast. Eesti metsades ei kasutata mineraalväetisi ning metsauuendamiseks GMOd.
 • Eesti pindalast on 53% potentsiaalselt mahe!

 

 • Lisaks metsa puhtusele on tähtsal kohal mahealal jätkusuutlik majandamine,
   mis tagab liigirikkuse ning loodusliku mitmekesisuse
 • Jätkusuutliku ehk säästliku metsamajanduse aluseks on Pan-Euroopa kriteeriumid.
 • Loodushoidlike majandamismeetmete süvendatud rakendumisel, mis tagavad metsakoosluste jätkusuutliku tasakaalustatud talitluse,
  saab võimalikuks, et enam kui pool Eesti pindalast on mahedalt, loodust väärtustavalt majandatud.

  Kaardirakendus on valminud Maa-ameti, Põllumajandusameti, Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Organic Estonia meeskonna koostöös.

 

Comments

comments

You may also like...